• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان نیراردبیل / نیرکد مرکز: 1162مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلمسئول مرکز: دکتر فرید خلیل زادآدرس: شهرستان نیر ، ساختمان شورای حل اختلاف واقع در محل دادگستری شهرستان نیرتلفن: 32284447 - 045نمابر: 32284447پزشکی قانونی شهرستان نیر
   2پزشکی قانونی شهرستان لاهروداردبیل / لاهرودکد مرکز: 1158مسئول مرکز: دکتر ابراهیم ترابیآدرس: مشگین شهر: ساختمان پزشکان خیام ، طبقه دوم داروخانه دکتر میکائیلی ، مطب شخصی دکتر ترابیکد پستی: 5661843337تلفن: 32529575 - 045نمابر: 32529575پزشکی قانونی شهرستان لاهرود
   3پزشکی قانونی شهرستان گرمیاردبیل / گرمیکد مرکز: 1156مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلمسئول مرکز: دکتر معصوم شریفیآدرس: آدرس: گرمی ، شهرک ولی عصر(عج) ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی ، پزشکی قانونی شهرستان گرمیکد پستی: 5651847936تلفن: 32639815 - 045نمابر: 32639815پزشکی قانونی شهرستان گرمی
   4پزشکی قانونی شهرستان خلخالاردبیل / خلخالکد مرکز: 1148مسئول مرکز: دکتر غلامرضا غفاریآدرس: خلخال ، جاده اردبیل به سمت کوثر ، روبروی CNG ، پزشکی قانونی شهرستان خلخالکد پستی: 5681169555تلفن: 32432222 - 045نمابر: 32432222پزشکی قانونی شهرستان خلخال
   5مرکز پزشکی قانونی شهرستان مشکین شهراردبیل / مشگین شهرکد مرکز: 41مسئول مرکز: دکتر ابراهیم ترابیآدرس: مشکین شهر، شهرک اداری، خیابان وقف، روبروی دادگستری، پزشکی قانونی شهرستان مشکین شهرکد پستی: 5661816616تلفن: 32539424 - 045نمابر: 32539424پست الکترونیک: eetorabi@lmo.irمرکز پزشکی قانونی شهرستان مشکین شهر
   6پزشکی قانونی شهرستان پارس آباداردبیل / پارس آباد مغانکد مرکز: 11مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلمسئول مرکز: دکتر سید محمد کساییآدرس: آدرس: پارس آباد ، شهرک پناهی ، پشت کلانتری 12 ، پزشکی قانونی شهرستان پارس آباد تلفن: 32792780
   - 045
   نمابر: 32792780
   پزشکی قانونی شهرستان پارس آباد
   7مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلاردبیل / اردبیلکد مرکز: 3مسئول مرکز: مدیر کل: دکتر حامد پورعزیزآدرس: آدرس: اردبیل ، شهرک اداری بعثت (کارشناسان) ، پشت اداره کل استاندارد ، اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیلکد پستی: 5615813466تلفن: 33742247 - 045نمابر: 33742246پست الکترونیک: ar@lmo.irمرکز پزشکی قانونی استان اردبیل
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز