•  
  • فهرست اخبار
   برگزاری شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان اردبیل

   برگزاری شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان اردبیل

   نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اردبیل با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اردبیل، بخشدار مرکزی اردبیل، رئیس ثبت احوال، نماینده اداره کل پزشکی قانونی استان و سایر اعضای این کارگروه تشکیل شد.

   راه اندازی میز خدمت در اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل

   راه اندازی میز خدمت در اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل

   میز خدمت در راستای پاسخگویی مناسب و تسهیل انجام امور ارباب رجوع در اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل راه اندازی شد.

   برگزاری شورای راهبردی توسعه مدیریت

   برگزاری شورای راهبردی توسعه مدیریت

   در راستای تشریح و تبیین اهداف مبنی بر دستور استقرار میزخدمت در دستگاه های اجرایی شورای راهبردی توسعه مدیریت استان با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.

   برگزاری نشست ویژه ساماندهی پرونده های تصادفات و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مرتبط

   برگزاری نشست ویژه ساماندهی پرونده های تصادفات و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مرتبط

   با تاکید دادستان عمومی و انقلاب اردبیل , در آینده نزدیک مجتمع ویژه رسیدگی به تصادفات راه اندازی خواهد شد.

  • سرفصل اخبار