•  
  • برق گرفتگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1برق گرفتگی 10 ماهه
   pdf
   69.37 کیلوبایت
   2برق گرفتگی 5 ماهه
   pdf
   30.98 کیلوبایت
   3برق گرفتگی 4 ماهه
   pdf
   30.91 کیلوبایت
   4برق گرفتگی در سه ماهه سال 1397
   pdf
   30.91 کیلوبایت
   5برق گرفتگی
   pdf
   30.83 کیلوبایت