•  
  • مسمومیت با گاز
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1گازگرفتگی 6ماهه اول98
   jpg
   212.5 کیلوبایت
   2گاز گرفتگی 3 ماهه 98
   jpg
   183.05 کیلوبایت
   3'گاز گرفتگی 12 ماهه 97
   jpg
   215.89 کیلوبایت
   4گازگرفتگی 10 ماهه
   pdf
   56.76 کیلوبایت
   5گاز گرفتگی(CO) 5 ماهه
   pdf
   30.69 کیلوبایت
   6گاز گرفتگی(CO) 4 ماهه
   pdf
   30.66 کیلوبایت
   7گاز گرفتگی(CO) در سه ماهه اول سال 97
   pdf
   30.35 کیلوبایت
   8مسمومیت با گاز
   pdf
   30.56 کیلوبایت
  • طبقه بندی فایل ها