•  
  • طبقه بندی اطلاعات آماری
  • اطلاعات آماری
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1برق گرفتگی 4 ماهه
   pdf
   30.91 کیلوبایت
   2سوختگی 4 ماهه
   pdf
   30.66 کیلوبایت
   3نزاع 4 ماهه
   pdf
   31.22 کیلوبایت
   4گاز گرفتگی(CO) 4 ماهه
   pdf
   30.66 کیلوبایت
   5غرق شدگی 4 ماهه
   pdf
   30.98 کیلوبایت
   6غرق شدگی سه ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.97 کیلوبایت
   7گاز گرفتگی(CO) در سه ماهه اول سال 97
   pdf
   30.35 کیلوبایت
   8سوختگی در سه ماهه سال 1397
   pdf
   30.66 کیلوبایت
   9برق گرفتگی در سه ماهه سال 1397
   pdf
   30.91 کیلوبایت
   10نزاع در سه ماهه اول سال 97
   pdf
   31.21 کیلوبایت
   11نزاع
   pdf
   31.15 کیلوبایت
   12مسمومیت با گاز
   pdf
   30.56 کیلوبایت
   13سوختگی
   pdf
   30.56 کیلوبایت
   14برق گرفتگی
   pdf
   30.83 کیلوبایت
   15غرق شدگی
   pdf
   31.02 کیلوبایت
   16حوادث رانندگی
   pdf
   45.69 کیلوبایت