•  
  • طبقه بندی اطلاعات آماری ( از سال 1385 تا کنون )
  • اطلاعات آماری ( از سال 1385 تا کنون )
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1نزاع
   pdf
   31.15 کیلوبایت
   2مسمومیت با گاز
   pdf
   30.56 کیلوبایت
   3سوختگی
   pdf
   30.56 کیلوبایت
   4برق گرفتگی
   pdf
   30.83 کیلوبایت
   5غرق شدگی
   pdf
   31.02 کیلوبایت
   6حوادث رانندگی
   pdf
   45.69 کیلوبایت