• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • برگزاری کارگاه آموزش اطفاء حریق در اداره کل

   برگزاری کارگاه آموزش اطفاء حریق در اداره کل

   کارگاه آموزشی اطفاء حریق به منظور آشنایی کارکنان اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل با نحوه مقابله با انواع حریق و راه‌های ...

   برگزاری شورای راهبردی توسعه مدیریت اداره کل

   برگزاری شورای راهبردی توسعه مدیریت اداره کل

   شورای راهبردی توسعه مدیریت اداره کل پزشکی قانونی استان با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری اردبیل برگزار شد.

   راه اندازی ایستگاه مطالعه در اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل

   راه اندازی ایستگاه مطالعه در اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل

   در راستای تکریم ارباب رجوع و استفاده بهینه از وقت و تشویق و توسعه فرهنگ کتابخوانی ، ایستگاه مطالعه در محل سالن های انتظار اربابان ...

  • فرم ها و فرآیندها