• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • برگزاری کنفرانس یک روزه آموزه های قانونی پزشکان

   برگزاری کنفرانس یک روزه آموزه های قانونی پزشکان

   به همت واحد آموزش اداره کل پزشکی قانونی و مشارکت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کنفرانس آموزه های قانونی پزشکان برگزار شد.

   افتتاح سالن تشریح اداره پزشکی قانونی شهرستان پارس آباد

   افتتاح سالن تشریح اداره پزشکی قانونی شهرستان پارس آباد

   برای اولین بار از تاریخ راه اندازی مرکز پزشکی قانونی شهرستان پارس آباد، تشریح و نمونه برداری از اجساد انجام شد.

   برگزاری دوره آموزشی روانپزشکی قانونی ویژه قضات استان اردبیل

   برگزاری دوره آموزشی روانپزشکی قانونی ویژه قضات استان اردبیل

   دوره آموزشی روانپزشکی قانونی ویژه قضات استان اردبیل در سالن جلسات دادگاه های عمومی و انقلاب اردبیل برگزار شد.

  • فرم ها و فرآیندها