• برگزاری دوره آموزشی درون سازمانی ویژه پرسنل غیرپزشک

   برگزاری دوره آموزشی درون سازمانی ویژه پرسنل غیرپزشک

   برگزاری دوره آموزشی درون سازمانی ویژه پرسنل غیرپزشک

   در راستای case های مطرح شده اعلامی از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، یک دوره آموزشی درون سازمانی با عنوان نحوه نمونه گیری از افراد زنده برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل، در راستای case های مطرح شده اعلامی از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، یک دوره آموزشی درون سازمانی با عنوان نحوه نمونه گیری از افراد زنده و تحویل نمونه های غیربیولوژیکی در آزمایشگاه ویژه کلیه پرسنل غیرپزشک، در محل سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

   گالری
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: