• اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل در ارزیابی سال 1396 عملکرد دستگاههای اجرائی استان (طرح شهید رجائی) توانست رتبه اول را کسب نماید.

   کسب رتبه اول در شاخص های اختصاصی

   اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل در ارزیابی سال 1396 عملکرد دستگاههای اجرائی استان (طرح شهید رجائی) توانست رتبه اول را کسب نماید.

   اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل در ارزیابی سال 1396 عملکرد دستگاههای اجرائی استان (طرح شهید رجائی) توانست رتبه اول را کسب نماید.

   اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل، در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (جشنواره شهید رجایی) توانست با کسب امتیاز در شاخص های اختصاصی حائز رتبه اول و نیز در رشد امتیازات مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در سال 1396 مابین 52 دستگاه اجرائی رتبه برتر را کسب کند.

   به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل، دکتر حامد پورعزیز مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (جشنواره شهید رجایی) این اداره کل توانست با کسب امتیاز در شاخص های اختصاصی حائز رتبه اول و نیز در رشد امتیازات مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در سال 1396 مابین 52 دستگاه اجرائی رتبه برتر را کسب کند.

   دکتر پورعزیز این موفقیت را حاصل تلاش بی وقفه همکاران در ارائه خدمت به مردم دانست و افزود: این موفقیت در سایه تلاش، کوشش و زحمات شبانه روزی و دلسوزانه همه همکاران در مجموعه خدوم اداره کل پزشکی قانونی استان به دست آمده که بدون منت در خدمت مردم ولایت مدار استان اردبیل و منطقه هستند.

   شایان ذکر است همه ساله در راستای ارتقاء اقدامات اصلاح و بهبود عملکرد دستگاههای اجرائی طرح شهید رجائی اجرا می شود که در این طرح و پس از درنظر گرفتن دهها آیتم مشخص، دستگاههای اجرائی مورد سنجش قرار می گیرند.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: