• برگزاری شورای راهبردی توسعه مدیریت

   برگزاری شورای راهبردی توسعه مدیریت

   برگزاری شورای راهبردی توسعه مدیریت

   در راستای تشریح و تبیین اهداف مبنی بر دستور استقرار میزخدمت در دستگاه های اجرایی شورای راهبردی توسعه مدیریت استان با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.

   در راستای تشریح و تبیین اهداف مبنی بر دستور استقرار میزخدمت در دستگاه های اجرایی شورای راهبردی توسعه مدیریت استان با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.

   به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل، در این جلسه که با حضور مدیرکل پزشکی قانونی استان، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مسئولین ستادی اداره کل برگزار شد، عبادی، بخشنامه های ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را تشریح و الزامات و ضرورت های آن را مطرح کردند.

   وی در ادامه تاکید کردند:به منظور تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، جلوگیری از سرگردانی مردم درساختمان های اداری و ایجاد نظام اداری پاسخگو، میز خدمت برابر بخشنامه ریاست محترم جمهوری از اول تیرماه در دستگاه های اجرایی مستقر و راه اندازی می شود.

   در ادامه هر یک از اعضاء حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: