• برگزاری نشست ویژه ساماندهی پرونده های تصادفات و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مرتبط

   برگزاری نشست ویژه ساماندهی پرونده های تصادفات و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مرتبط

   برگزاری نشست ویژه ساماندهی پرونده های تصادفات و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مرتبط

   با تاکید دادستان عمومی و انقلاب اردبیل , در آینده نزدیک مجتمع ویژه رسیدگی به تصادفات راه اندازی خواهد شد.

   با تاکید دادستان عمومی و انقلاب اردبیل , در آینده نزدیک مجتمع ویژه رسیدگی به تصادفات راه اندازی خواهد شد.

   به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل، با حضور نمایندگان بیمه های استانی , فرماندهی پلیس راه استان, دادستان عمومی و انقلاب اردبیل و پزشکی قانونی، نشست ویژه ساماندهی پرونده های تصادفات برگزار شد که در این جلسه مواردی همچون بررسی بیشتر و دقیق تر صحنه سازی های صوری و ساختگی تصادفات و همکاری و هماهنگی بیشتر بین مراجع انتظامی، پزشکی قانونی و شرکت های بیمه و همچنین راه اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به تصادفات در استان به منظور تسریع در رسیدگی ها و جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: