• مدیران ستادی و مراکز

   استان اردبیل
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   دکتر حامد پورعزیز مدیرکل 45 --- 33742246
   ---
   مسئول حفاظت و اطلاعات 45 33742218 33742218
   آقای مهدی اسدی
   ذیحساب 45 33742245 33742245
   دکتر علیرضا فرخی معاون پزشکی و آزمایشگاهی 45 -- --
   دکتر منوچهر صدقی مسئول کمیسیون های تخصصی 45 33742248 33742248
   خانم منیره عیسی زاد مسئول آزمایشگاه تخصصی -- -- --
   آقای برات دادخواه معاون اداری و مالی 45 33749152 33749152
   آقای حسن رحیمی رئیس امور اداری و پشتیبانی 45 33742212 33742212
   آقای مهدی رحیمی مسئول آمار 45 33749153 33749153
   آقای مصطفی دوست طلب مسئول دفتر مدیرکل 45 33742247 33742246
   آقای مصطفی دوست طلب روابط عمومی و اطلاع رسانی ، امور فرهنگی و کارشناس میزخدمت
   45 33742220 داخلی 229 --
   آقای ودود ارسی دبیرخانه 45 33750989 33750989
   آقای عبدالرحمن شاددل
   متصدی میزخدمت
   45 33742220 داخلی 256 --
   آدرس: اردبیل ، شهرک اداری بعثت (کارشناسان) ، پشت اداره کل استاندارد ، اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل کدپستی: 5615813466
   شهرستانها
   « شهرستان مشگین شهر»
   دکتر ابراهیم ترابی پزشک 45 32539424 32539424
   آدرس: مشگین شهر ، شهرک اداری ، خیابان وقف ، روبروی دادگستری ، پزشکی قانونی شهرستان مشگین شهر - کدپستی: 5661816616
   « شهرستان پارس آباد »
   دکتر سیدمحمد کسایی سرپرست 45 32792780 32792780
   آدرس: پارس آباد ، شهرک پناهی ، پشت کلانتری 12 ، پزشکی قانونی شهرستان پارس آباد
   « شهرستان گرمی »
   دکتر معصوم شریفی پزشک 45 32639815 32639815
   آدرس: گرمی ، شهرک ولی عصر(عج) ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی ، پزشکی قانونی شهرستان گرمی - کدپستی: 5651847936
   « شهرستان نیر »
   دکتر فرید خلیل زاد پزشک 45 32284447 32284447
   آدرس: شهرستان نیر ، ساختمان شورای حل اختلاف واقع در محل دادگستری شهرستان نیر
   « شهرستان لاهرود »
   دکتر ابراهیم ترابی پزشک 45 32529575 32529575
   آدرس: مشگین شهر: ساختمان پزشکان خیام ، طبقه دوم داروخانه دکتر میکائیلی ، مطب شخصی دکتر ترابی – کدپستی: 5661843337
   « شهرستان خلخال »
   دکتر غلامرضا غفاری پزشک 45 32432222 32432222
   آدرس: خلخال ، جاده اردبیل به سمت کوثر ، روبروی CNG ، پزشکی قانونی شهرستان خلخال - کدپستی: 5681169555