• مدیران ستادی و مراکز

   استان اردبیل


   نام و نام خانوادگی

   سمت

   کد استان

   تلفن ثابت

   نمابر


   دکتر حامد پورعزیز

   مدیرکل

   45

   ---

   33742246


   ---

   مسئول حفاظت و اطلاعات

   45

   33742218

   33742218


   آقای مهدی اسدی

   ذیحساب

   45

   33742245

   33742245


   دکتر علیرضا فرخی

   معاون پزشکی و آزمایشگاهی

   45

   --

   --


   دکتر منوچهر صدقی

   مسئول کمیسیون های تخصصی

   45

   33742248

   33742248


   خانم منیره عیسی زاد

   مسئول آزمایشگاه تخصصی

   --

   --

   --


   آقای مسیب غضنفری

   سرپرست اداری و مالی

   45

   33749152

   33749152


   آقای حسن رحیمی

   رئیس امور اداری و پشتیبانی

   45

   33742212

   33742212


   آقای مهدی رحیمی

   مسئول ارزیابی عملکرد و آمار

   45

   33749153

   33749153


   آقای مصطفی دوست طلب

   مسئول دفتر مدیرکل

   45

   33742247

   33742246


   آقای مصطفی دوست طلب

   روابط عمومی و اطلاع رسانی ، امور فرهنگی و کارشناس میزخدمت

   45

   33742220

   داخلی 229

   --


   آقای ودود ارسی

   دبیرخانه

   45

   33750989

   33750989


   آقای عبدالرحمن شاددل

   متصدی میزخدمت

   45

   33742220

   256داخلی

   --


   آدرس: اردبیل ، شهرک اداری بعثت (کارشناسان) ، پشت اداره کل استاندارد ، اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل

   کدپستی: 5615813466   شهرستانها


   « شهرستان مشگین شهر»


   دکتر ابراهیم ترابی

   پزشک

   45

   32539424

   32539424


   آدرس: مشگین شهر ، شهرک اداری ، خیابان وقف ، روبروی دادگستری ، پزشکی قانونی شهرستان مشگین شهر - کدپستی: 5661816616


   « شهرستان پارس آباد »


   دکتر مهدی ایزدی

   سرپرست

   45

   32792780

   32792780


   آدرس: پارس آباد ، شهرک پناهی ، پشت کلانتری 12 ، پزشکی قانونی شهرستان پارس آباد


   « شهرستان گرمی »


   فعلا بدون پزشک

   پزشک

   45

   32639815

   32639815


   آدرس: گرمی ، شهرک ولی عصر(عج) ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی ، پزشکی قانونی شهرستان گرمی - کدپستی: 5651847936


   « شهرستان نیر »


   دکتر فرید خلیل زاد

   پزشک

   45

   32284447

   32284447


   آدرس: شهرستان نیر ، ساختمان شورای حل اختلاف واقع در محل دادگستری شهرستان نیر


   « شهرستان لاهرود »


   دکتر ابراهیم ترابی

   پزشک

   45

   32529575

   32529575


   آدرس: مشگین شهر: ساختمان پزشکان خیام ، طبقه دوم داروخانه دکتر میکائیلی ، مطب شخصی دکتر ترابی – کدپستی: 5661843337


   « شهرستان خلخال »


   دکتر غلامرضا غفاری

   پزشک

   45

   32432222

   32432222


   آدرس: خلخال ، جاده اردبیل به سمت کوثر ، روبروی CNG ، پزشکی قانونی شهرستان خلخال - کدپستی: 5681169555


   « شهرستان بیله سوار »


   دکتر ساسان عادلی

   پزشک

   45

   32825256

   32825256


   آدرس: بیله سوار، خیابان امام خمینی (ره) ، روبروی آموزش و پرورش