• برگزاری کارگروه توسعه مدیریت و کمیته ارزیابی عملکرد اداره کل

   برگزاری کارگروه توسعه مدیریت و کمیته ارزیابی عملکرد اداره کل


   جلسه کارگروه توسعه مدیریت و کمیته ارزیابی عملکرد با حضور اعضاء و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری اردبیل ...

   ستاد مدیریت بحران اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل تشکیل شد.

   ستاد مدیریت بحران اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل تشکیل شد.

   در راستای سانحه سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 اوکراین و نیز حوادث اخیر منطقه ، ستاد مدیریت بحران اداره کل پزشکی قانونی استان ...

   برگزاری کنفرانس آموزشی تروماتولوژی چشم

   برگزاری کنفرانس آموزشی تروماتولوژی چشم

   کنفرانس آموزشی تروماتولوژی چشم با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و واحد آموزش و پژوهش اداره کل برگزار شد.

  • فرم ها و فرآیندها

  • آخرین به روزرسانی : 1398/10/28 08:07